Menu

C# – Destructor(Yıkıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

Elbette, C# destructorlar, bir nesnenin bellekteki ömrünün sona erdiği ve önbellekten silinmesi gerektiği zaman çalışan özel bir metoddur.

Destructorlar, nesnelerin ömür döngüsünü kontrol etmek ve bellekte kaynakları serbest bırakmak için kullanılır. Nesne yok edildiğinde, bellekte ayırdığı kaynaklar serbest bırakılır ve başka nesneler tarafından kullanılabilir hale gelir.