Menu

C# – Constructor(Yapıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

C# dilinde constructorlar, sınıfların nesneleri oluşturulduğunda ilk kez çalışan özel metodlardır. Constructorlar, sınıfın yapısını ve özelliklerini tanımlar ve nesne oluşturulduğunda sınıfın durumunu belirler.

Constructorlar, sınıfın adı ile tanımlanır ve geri dönüş tipi yoktur. Sınıfın özelliklerini ve değişkenlerini başlatmak için kullanılır. Constructorlar, sınıfın özelliklerine değer atama gibi işlemleri gerçekleştirir.