Menu

C++ vs. Python: Hangi Yazılım Dilini Öğrenmek Daha İyi?

Sabitlenmiş Yazı

Günümüzde birçok yazılım lisanı mevcut. C++ ve Python yazılım lisanları ise başkalarının ortasından sıyrılan en tanınan yazılım lisanları. Bir yazılım lisanının kıyaslanabilmesi ve daha düzgün olduğunu anlayabilmek için birtakım alanlarda kıyaslanması gereklidir. Güç tüketimi, kullanım alanı ve donanımlardaki çalışma suratları da kıyaslama hususlarından bazılarıdır.

Python – Lineer Regresyon Örneği

Sabitlenmiş Yazı

Bu örnekte, numpy ve matplotlib kütüphaneleri kullanarak bir veri seti oluşturuyoruz. Sonra, veri setimizi görselleştirmek için scatter() fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha sonra, polyfit() fonksiyonunu kullanarak en uygun lineer regresyon modelini buluyoruz ve plot() fonksiyonunu kullanarak veri setimize en uygun doğruyu çiziyoruz. Son olarak, grafiği show() fonksiyonuyla gösteriyoruz.