Menu

C# – Constructor(Yapıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

C# dilinde constructorlar, sınıfların nesneleri oluşturulduğunda ilk kez çalışan özel metodlardır. Constructorlar, sınıfın yapısını ve özelliklerini tanımlar ve nesne oluşturulduğunda sınıfın durumunu belirler.

Constructorlar, sınıfın adı ile tanımlanır ve geri dönüş tipi yoktur. Sınıfın özelliklerini ve değişkenlerini başlatmak için kullanılır. Constructorlar, sınıfın özelliklerine değer atama gibi işlemleri gerçekleştirir.

C# – Destructor(Yıkıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

Elbette, C# destructorlar, bir nesnenin bellekteki ömrünün sona erdiği ve önbellekten silinmesi gerektiği zaman çalışan özel bir metoddur.

Destructorlar, nesnelerin ömür döngüsünü kontrol etmek ve bellekte kaynakları serbest bırakmak için kullanılır. Nesne yok edildiğinde, bellekte ayırdığı kaynaklar serbest bırakılır ve başka nesneler tarafından kullanılabilir hale gelir.