Menu

Python – Lineer Regresyon Örneği

Sabitlenmiş Yazı

Bu örnekte, numpy ve matplotlib kütüphaneleri kullanarak bir veri seti oluşturuyoruz. Sonra, veri setimizi görselleştirmek için scatter() fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha sonra, polyfit() fonksiyonunu kullanarak en uygun lineer regresyon modelini buluyoruz ve plot() fonksiyonunu kullanarak veri setimize en uygun doğruyu çiziyoruz. Son olarak, grafiği show() fonksiyonuyla gösteriyoruz.