Menu

C# – Constructor(Yapıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

C# dilinde constructorlar, sınıfların nesneleri oluşturulduğunda ilk kez çalışan özel metodlardır. Constructorlar, sınıfın yapısını ve özelliklerini tanımlar ve nesne oluşturulduğunda sınıfın durumunu belirler.

Constructorlar, sınıfın adı ile tanımlanır ve geri dönüş tipi yoktur. Sınıfın özelliklerini ve değişkenlerini başlatmak için kullanılır. Constructorlar, sınıfın özelliklerine değer atama gibi işlemleri gerçekleştirir.

C# – Destructor(Yıkıcı Metodlar) Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

Sabitlenmiş Yazı

Elbette, C# destructorlar, bir nesnenin bellekteki ömrünün sona erdiği ve önbellekten silinmesi gerektiği zaman çalışan özel bir metoddur.

Destructorlar, nesnelerin ömür döngüsünü kontrol etmek ve bellekte kaynakları serbest bırakmak için kullanılır. Nesne yok edildiğinde, bellekte ayırdığı kaynaklar serbest bırakılır ve başka nesneler tarafından kullanılabilir hale gelir.

Python – Lineer Regresyon Örneği

Sabitlenmiş Yazı

Bu örnekte, numpy ve matplotlib kütüphaneleri kullanarak bir veri seti oluşturuyoruz. Sonra, veri setimizi görselleştirmek için scatter() fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha sonra, polyfit() fonksiyonunu kullanarak en uygun lineer regresyon modelini buluyoruz ve plot() fonksiyonunu kullanarak veri setimize en uygun doğruyu çiziyoruz. Son olarak, grafiği show() fonksiyonuyla gösteriyoruz.